Caldaloba
Bibliografía e referencias

Caldaloba: Referencias

- Vázquez Seijas, D. Manuel, 1958 “Fortalezas de Lugo y Provincia” (TOMO II, TOMO VI). - Vasco de Aponte, 1986 “Recuento de las casas antiguas del Reino de Galicia”. - Armesto, Victoria, 1969 “Galicia feudal”. - Rodríguez González, Ángel, 1984 “Las Fortalezas de la mitra Compostelana y los Irmandiños pleito Tabera-Fonseca”. - Cooper, Edward, 1991 “Castillos Señoriales en la Corona de Castilla”. - Portela Silva, María José “Documentos da catedral de Lugo. S XIV” Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Sección de Patrimonio Histórico, 2007, 2 vols. (Fontes para a Historia de Galicia, 5) ISBN: 978-84-96530-39-3 (o.c.). - Portela Silva, María José “Documentos da catedral de Lugo. S XV” Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Sección de Patrimonio Histórico, 2005, (Fontes para a Historia de Galicia, 5). - Cal Pardo, Enrique “Colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo”, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Sección de Patrimonio Histórico, 2005. - Cal Pardo, Enrique “Catálogo de los Documentos Medievales, escritos en pergamino, del Archivo de la Catedral de Mondoñedo (87-1492)”, Diputación Provincial de Lugo, 1990. - Ladero Quesada, M. Ángel. (2005). La Hermandad en Galicia. 1490-1498. Cuadernos De Estudios Gallegos, 52(118), 239–287. - Ruiz, Jordi Aguadé Torrel y Rafael Fuster. «Las alineaciones astronomicas de San Bartolomé del río Lobos: la cuestión de la orientación en los templos medievales.» 2013. - Ferreira Priegue, Elisa María. <<Los Caminos medievales de Galicia>>, 1988. Ourense : Museo Arq. Provincial.

-

González

López,

Emilio.

Historia

de

la

ciudad

de

La

Coruña:

la

edad

antigua

y

la

media

.

Deputación

da

Coruña,

Imprenta

Provincial, 1992. ISBN: 84-86040-60-4.

- Otero Cao, Vicente. Villalba y su jurisdicción, páginas históricas. 1958. Ediciones Celta (Lugo). - Real Academia Galega -RAG-, Rúa Tabernas, 11, 15001 A Coruña. - Meilán Amor, D. Manuel. Geografía General de el Reino de Galicia (Tomo IV, provincia de Lugo; 1928). - Historia de Galicia / por Benito Vicetto (1865). Ferrol : Nicasio Taxonera ..., 1865-1873. - Cooper, Edward. “Castillos señoriales en la Corona de Castilla”, Uiversidad de Salamanca 1991. - VALIÑA SAMPEDRO, ELÍAS. “Inventario artístico de Lugo y su provincia” (1865)
Actualizado: novembro 2023

Bibliografía

Enlaces de interese:

Investigacións:

Suso Pena Dende moi pequeno soia ir ao castelo de Caldaloba abraiado pola súa historia máis a súa lenda, unhas veces debuxábao, e outras, soamente o admiraba. Escribir sobre o castelo supuxo para min unha gran ledicia, despois de anos de investigación e de recoller información das testemuñas maís directas, velaquí con esta web, queremos compartir a grandeza desta fortaleza e amosar así un anaco da historia de Galicia. - Que resoe a historia, que medre a poesía!!
José Manuel Pena Segundo vai un cumprindo anos vai adquirindo máis apego pola terra natal, por este motivo con este traballo quero recoller os encantos da parroquia de Pino, da comarca, e en xeral do medio rural. A recompilación de información que se expón pretende ser un arquivo histórico da parroquia de Pino para que se conserve no tempo, e así, tanto as xeracións futuras como nós mesmos, coñezamos as raíces e a nosa evolución social, cultural e patrimonial. - Cada vez sinto que son máis da terra cas miñocas.

Colaboracións técnicas:

ARQUEOLOXÍA:

Eva Castro Arqueóloga de profesión, colabora neste traballo coa búsqueda de información e documentación relevante, investigando en museos, universidades, centros de investigación, etc… un asesoramento moi completo en cada paso que damos.

FILOLOXÍA:

Ana Castro Profesora de galego de profesión, colabora no asesoramento, redacción, corrección, traducción e transcripción de textos.

COLABORACIÓNS DOCUMENTAIS:

Ramón Neira Torviso

Colaborador na revisión e achega de documentación relacionada co pazo e castelo de Caldaloba.
Mapa da web
BUSCAR:
caldaloba@caldaloba.es
O contido deste sitio web www.caldaloba.es está baixo a licenza Creative Commons Attribution 4.0 International
Licencia Creative Commons
Fontes de Vilaxoán por Jesús Pena se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://www.caldaloba.es.
Caldaloba
Contacto: caldaloba@caldaloba.es
Bibiografía e referencias

Caldaloba: Referencias

- Vázquez Seijas, D. Manuel, 1958 “Fortalezas de Lugo y Provincia” (TOMO II, TOMO VI). - Vasco de Aponte, 1986 “Recuento de las casas antiguas del Reino de Galicia”. - Armesto, Victoria, 1969 “Galicia feudal”. - Rodríguez González, Ángel, 1984 “Las Fortalezas de la mitra Compostelana y los Irmandiños pleito Tabera- Fonseca”. - Cooper, Edward, 1991 “Castillos Señoriales en la Corona de Castilla”. - Portela Silva, María José “Documentos da catedral de Lugo. S XIV” Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Sección de Patrimonio Histórico, 2007, 2 vols. (Fontes para a Historia de Galicia, 5) ISBN: 978-84-96530-39-3 (o.c.). - Portela Silva, María José “Documentos da catedral de Lugo. S XV” Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Sección de Patrimonio Histórico, 2005, (Fontes para a Historia de Galicia, 5). - Cal Pardo, Enrique “Colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo”, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Sección de Patrimonio Histórico, 2005. - Cal Pardo, Enrique “Catálogo de los Documentos Medievales, escritos en pergamino, del Archivo de la Catedral de Mondoñedo (871-1492)”, Diputación Provincial de Lugo, 1990. - Ladero Quesada, M. Ángel. (2005). La Hermandad en Galicia. 1490-1498. Cuadernos De Estudios Gallegos, 52(118), 239–287. - Ruiz, Jordi Aguadé Torrel y Rafael Fuster. «Las alineaciones astronomicas de San Bartolomé del río Lobos: la cuestión de la orientación en los templos medievales.» 2013. - Ferreira Priegue, Elisa María. <<Los Caminos medievales de Galicia>>, 1988. Ourense: Museo Arq. Provincial.

-

González

López,

Emilio.

Historia

de

la

ciudad

de

La

Coruña:

la

edad

antigua

y

la

media

.

Deputación

da

Coruña,

Imprenta Provincial, 1992. ISBN: 84-86040-60-4.

- Otero Cao, Vicente. Villalba y su jurisdicción, páginas históricas. 1958. Ediciones Celta (Lugo). - Real Academia Galega -RAG-, Rúa Tabernas, 11, 15001 A Coruña. - Meilán Amor, D. Manuel. Geografía General de el Reino de Galicia (Tomo IV, provincia de Lugo; 1928). - Historia de Galicia / por Benito Vicetto (1865). Ferrol : Nicasio Taxonera ..., 1865-1873. - Cooper, Edward. “Castillos señoriales en la Corona de Castilla”, Uiversidad de Salamanca 1991. - VALIÑA SAMPEDRO, ELÍAS. “Inventario artístico de Lugo y su provincia” (1865)

Bibliografía

Actualizado: novembro 2023
Enlaces de interese:

Investigacións:

Jesús Pena Dende moi pequeno soia ir ao castelo de Caldaloba abraiado pola súa historia máis a súa lenda, unhas veces debuxábao, e outras, soamente o admiraba. Escribir sobre o castelo supuxo para min unha gran ledicia, despois de anos de investigación e de recoller información das testemuñas maís directas, velaquí con esta web, queremos compartir a grandeza desta fortaleza e amosar así un anaco da historia de Galicia. - Que resoe a historia, que medre a poesía!!
José Manuel Pena Segundo vai un cumprindo anos vai adquirindo máis apego pola terra natal, por este motivo con este traballo quero recoller os encantos da parroquia de Pino, da comarca, e en xeral do medio rural. A recompilación de información que se expón pretende ser un arquivo histórico da parroquia de Pino para que se conserve no tempo, e así, tanto as xeracións futuras como nós mesmos, coñezamos as raíces e a nosa evolución social, cultural e patrimonial. - Cada vez sinto que son máis da terra cas miñocas.

Colaboracións técnicas:

ARQUEOLOXÍA:

Eva Castro Arqueóloga de profesión, colabora neste traballo coa búsqueda de información e documentación relevante, investigando en museos, universidades, centros de investigación, etc… un asesoramento moi completo en cada paso que damos.

FILOLOXÍA:

Ana Castro Profesora de galego de profesión, colabora no asesoramento, redacción, corrección, traducción e transcripción de textos.

COLABORACIÓNS DOCUMENTAIS:

Ramón Neira Torviso

Colaborador na revisión e achega de documentación relacionada co pazo e castelo de Caldaloba.
Mapa da web
BUSCAR:
Licencia Creative Commons
Fontes de Vilaxoán por Jesús Pena se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://www.caldaloba.es.
O contido deste sitio web www.caldaloba.es está baixo a licenza Creative Commons Attribution 4.0 International