Caldaloba

Caldaloba: “..sacar e levar as pedras para Vilaxoán…”

Transcrición da carta o galego:
Nós Don Alfonso Enríquez pola graza de Deus e da Santa Igrexa de Roma, Bispo de Lugo, sendo informado en como os nosos casares chamados de Taboelle e de Vilar, que son da nosa Igrexa e bispal, e son sitios nas aldeas de Vilar de Taboelle que son o sinal de San Miguel de Orbazay e de Santa María Magdalena de Adai, de moi longos tempos e anos os teñen e tiveron alleados e escondidos os nosos antecesores que estean na Santa Gloria, e non nos arrendaron nin a eles cousa algunha os que así os tiveron e usaron, antes dicían que eran seus de propiedade e así os levaron e posuíron eles e os seus antecesores de longos tempos e anos a esta parte, e así sendo informado como o noso casar de Vilardoye xace en campo e en ermo e as nosas partes que nos pertencen dos caneiros do Porto de Ombreiro e a metade do caneiro chamado María Conteira , os cales están derrubados e danados, por canto os danaron e derrubaron por sacar e levar as pedras deles para Vilaxoán para os tributos, dicindo que danaban e facían dano a Fernándo Ares de Saavedra, que estaba cercado, e tiña e había as outras partes dos caneiros e lle pertencían. E vendo e entendendo como acuso o contido e feito o noso prol e proveito e dos nosos sucesores e a nosa bispal, aforamos e damos en foro a vós Johan de Sant Martino (Xoán López), notario e procurador desta nosa cidade, e á vosa muller, Eynes Lopes (Inés López), e a unha persoa que despois de vós viñese e descendese, os ditos casares e caneiros, con tal condición que vós os saquedes e desalleedes e deliberedes das persoas que así os teñen e usan por seus ás vosas costas expensas, e así  fagades e apostedes o dito casar e caneiros, e así e vós e as ditas persoas nos deades e paguedes, en cada un ano, polos ditos lugares de Vilar e Taboelle unha carga de centeo vós e a dita vosa muller e a outra persoa que despois de vós sucedese no dito foro seis fanegas de pan, de cada un ano,  medido por medida dereita desta cidade de Lugo, e polo dito lugar de Vilardoye cincuenta maravedís de pares de brancas, e polos ditos caneiros trece ducias de anguías correadas e salgadas, en cada un ano. E así vós e a dita persoa despois de vós que teñades todo labrado e ben reparado e abonado en tal maneira que non se perda por mingua de labor e de bo paramento, e así daredes e pagaredes o dito pan e diñeiros e anguías en cada un dos anos ó tempo que se paguen os outros nosos foros, e supoñendo o non pagamento por dous anos este foro anulado e en si ningún. E que cada unha das ditas persoas sexa obrigada de mostrarse ante nós ou ante os nosos sucesores do día que suceda o dito foro ata trinta días logo seguintes, supoñendo a pena de perder o dito foro. E con estas condicións nomeadas aforamos e damos en foro os ditos casares e caneiros. E eu, o dito Johan de San Martino (Xoan López), por min e pola miña dita muller e persoa, así o recibo e me obrigo e a todos os meus bens e delas debo facer e cumprir e pagar segundo o dito é. E nós así vos outorgamos e vos mandamos dar disto unha carta de foro forte e firme, firmada do noso nome e selada co noso selo, e mandada ós nosos mordomos que vos poñan logo e apoderen na posesión dos ditos lugares e caneiros. Que foi feita e outorgada esta carta, dez e nove días do mes de xuño, do ano de mil catrocentos noventa anos. Testemuñas que foron presentes: o señor Álvaro García, chantre desta Igrexa de Lugo, Fernando Díaz de Riba de Neyra, Lopo de Curillos, despenseiro, e Roi Díaz de Riomol, criados do señor Bispo, e outros. E eu Alvar Pérez de Lugo, escribán e notario público polas autoridades apostólica e ordinaria e secretario do dito señor Bispo meu señor, a todo o que susodito é e a cada unha cousa e parte dilo nun coas ditas testemuñas presentes fun o outorgamento deste dito foro, e de mandamento e outorgamento do dito señor Bispo e de pedimento do dito López de San Martiño esta dita carta de foro, segunda ante o meu paso, firmo escrito fielmente por outro, e firmo aquí estes meu nome e sinais acostumados.
1490,xuño, 19.Lugo O bispo de Lugo afóralles ó notario Xoán López, á súa muller e a unha voz os casais de Taboelle e Vilar nas freguesías de San Miguel de Orbazai e Santa Maria Madalena de Adai, por renda anual dunha carga de centeo, cincuenta maravedís e trece ducias de anguías. MADRID, AHN, Carp. 1333 F/5, perg. ortx., ga/ego, cortesá, 220 x 325 mm; Cód. 417 B, fs. 121 r. e v.
Descarga da  transcrición:
Bibliografía Portela Silva, María Xosé. Documentos da Catedral de Lugo século XV. Reflectido na “Bibliografía” da web: http://www.caldaloba.es.
Transcrito e contextualizado ó galego por Suso Pena.
VOLVER
Actualizado: novembro 2023
Mapa da web
BUSCAR:
caldaloba@caldaloba.es
O contido deste sitio web www.caldaloba.es está baixo a licenza Creative Commons Attribution 4.0 International
Licencia Creative Commons
Fontes de Vilaxoán por Jesús Pena se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://www.caldaloba.es.
Contacto: caldaloba@caldaloba.es
Caldaloba

Caldaloba: “..sacar e levar as

pedras para Vilaxoán…”

Transcrición da carta ó galego:
1490,xuño, 19.Lugo O bispo de Lugo afóralles ó notario Xoán López, á súa muller e a unha voz os casais de Taboelle e Vilar nas freguesías de San Miguel de Orbazai e Santa Maria Madalena de Adai, por renda anual dunha carga de centeo, cincuenta maravedís e trece ducias de anguías. MADRID, AHN, Carp. 1333 F/5, perg. ortx., ga/ego, cortesá, 220 x 325 mm; Cód. 417 B, fs. 121 r. e v.
Nós Don Alfonso Enríquez pola graza de Deus e da Santa Igrexa de Roma, Bispo de Lugo, sendo informado en como os nosos casares chamados de Taboelle e de Vilar, que son da nosa Igrexa e bispal, e son sitios nas aldeas de Vilar de Taboelle que son o sinal de San Miguel de Orbazay e de Santa María Magdalena de Adai, de moi longos tempos e anos os teñen e tiveron alleados e escondidos os nosos antecesores que estean na Santa Gloria, e non nos arrendaron nin a eles cousa algunha os que así os tiveron e usaron, antes dicían que eran seus de propiedade e así os levaron e posuíron eles e os seus antecesores de longos tempos e anos a esta parte, e así sendo informado como o noso casar de Vilardoye xace en campo e en ermo e as nosas partes que nos pertencen dos caneiros do Porto de Ombreiro e a metade do caneiro chamado María Conteira , os cales están derrubados e danados, por canto os danaron e derrubaron por sacar e levar as pedras deles para Villajuán para os tributos, dicindo que danaban e facían dano a Fernándo Ares de Saavedra, que estaba cercado, e tiña e había as outras partes dos caneiros e lle pertencían. E vendo e entendendo como acuso o contido e feito o noso prol e proveito e dos nosos sucesores e a nosa bispal, aforamos e damos en foro a vós Johan de Sant Martino (Xoán López), notario e procurador desta nosa cidade, e á vosa muller, Eynes Lopes (Inés López), e a unha persoa que despois de vós viñese e descendese, os ditos casares e caneiros, con tal condición que vós os saquedes e desalleedes e deliberedes das persoas que así os teñen e usan por seus ás vosas costas expensas, e así  fagades e apostedes o dito casar e caneiros, e así e vós e as ditas persoas nos deades e paguedes, en cada un ano, polos ditos lugares de Vilar e Taboelle unha carga de centeo vós e a dita vosa muller e a outra persoa que despois de vós sucedese no dito foro seis fanegas de pan, de cada un ano,  medido por medida dereita desta cidade de Lugo, e polo dito lugar de Vilardoye cincuenta maravedís de pares de brancas, e polos ditos caneiros trece ducias de anguías correadas e salgadas, en cada un ano. E así vós e a dita persoa despois de vós que teñades todo labrado e ben reparado e abonado en tal maneira que non se perda por mingua de labor e de bo paramento, e así daredes e pagaredes o dito pan e diñeiros e anguías en cada un dos anos ó tempo que se paguen os outros nosos foros, e supoñendo o non pagamento por dous anos este foro anulado e en si ningún. E que cada unha das ditas persoas sexa obrigada de mostrarse ante nós ou ante os nosos sucesores do día que suceda o dito foro ata trinta días logo seguintes, supoñendo a pena de perder o dito foro. E con estas condicións nomeadas aforamos e damos en foro os ditos casares e caneiros. E eu, o dito Johan de San Martino (Xoan López), por min e pola miña dita muller e persoa, así o recibo e me obrigo e a todos os meus bens e delas debo facer e cumprir e pagar segundo o dito é. E nós así vos outorgamos e vos mandamos dar disto unha carta de foro forte e firme, firmada do noso nome e selada co noso selo, e mandada ós nosos mordomos que vos poñan logo e apoderen na posesión dos ditos lugares e caneiros. Que foi feita e outorgada esta carta, dez e nove días do mes de xuño, do ano de mil catrocentos noventa anos. Testemuñas que foron presentes: o señor Álvaro García, chantre desta Igrexa de Lugo, Fernando Díaz de Riba de Neyra, Lopo de Curillos, despenseiro, e Roi Díaz de Riomol, criados do señor Bispo, e outros. E eu Alvar Pérez de Lugo, escribán e notario público polas autoridades apostólica e ordinaria e secretario do dito señor Bispo meu señor, a todo o que susodito é e a cada unha cousa e parte dilo nun coas ditas testemuñas presentes fun o outorgamento deste dito foro, e de mandamento e outorgamento do dito señor Bispo e de pedimento do dito López de San Martiño esta dita carta de foro, segunda ante o meu paso, firmo escrito fielmente por outro, e firmo aquí estes meu nome e sinais acostumados. Descarga da  transcrición:
Bibliografía Portela Silva, María Xosé. Documentos da Catedral de Lugo século XV. Reflectido na “Bibliografía” da web: http://www.caldaloba.es.
Transcrito e contextualizado ó galego por Jesús Pena.
Actualizado: novembro 2023
VOLVER
Mapa da web
BUSCAR:
Licencia Creative Commons
Fontes de Vilaxoán por Jesús Pena se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://www.caldaloba.es.
O contido deste sitio web www.caldaloba.es está baixo a licenza Creative Commons Attribution 4.0 International