Caldaloba
Contacto: caldaloba@caldaloba.es

Catastro do Marqués de Ensenada

O catastro máis antigo

O catastro do Marqués de Ensenada constitúe a enquisa máis antiga e exhaustiva dispoñible sobre os pobos da Coroa de Castela a mediados do século XVIII, proposta polo Real Decreto de Fernando VI do 10 de outubro de 1749. Entre 1750 e 1754 todas as poboacións das "Castillas" foron sometidas a un interrogatorio que consistiu en 40 preguntas: Nome da poboación (un tema); xurisdición (2); extensión e límites (3); tipos de terras (4, 5); árbores (6, 7, 8 e 13); medidas de superficie e capacidade que se usan (9, 10); especies, cantidade e valor das froitas (11, 12, 14 e 16); diezmos e primicias (15); minas, salinas, muíños e outros "artefactos" (17); gando (18, 19 e 20); censo da poboación, con veciños, xornaleiros e pobres de solemnidade (21, 35 e 36), censo dos curas (38) e Conventos (39); casas e outros edificios (22); bens propios de común (23), sisas e arbitrios (24), gastos comúns, como salarios, festas, empedrados, fontes (25), impostos (26 e 27); actividades industriais e comerciais, co valor dos bens ou servizos producidos: tabernas, pousadas, tendas, panaderías, carnicerías, pontes, barcos nos ríos, mercados e feiras (29), hospitais (30), cambistas e mercaderes (31) tendeiros, médicos, cirurxiáns, boticarios, escribáns, arrieiros, etc. (32); albaneis, canteiros, albeites, ferreiros, zapateiros, etc. (33, 34); embarcacións (37); bens enaxenados (28) e rendas propias do Rei (40). As respostas a estas preguntas obtéñense seguindo un proceso previamente regulado [Ministerio de Educación e Cultura].

San Martiño de Pino (Cospeito)

No seguinte enlace do PORTAL DE ARCHIVOS ESPAÑOLES “PARES” podedes descargar o catastro orixinal de San Martiño de Pino:
Descarga do catastro    transcrito do Marqués de Ensenada sobre “San Martiño de Pino”:
Actualizado: abril 2023
Mapa da web
BUSCAR:
Caldaloba
Contacto: caldaloba@caldaloba.es

O catastro máis antigo

O catastro do Marqués de Ensenada constitúe a enquisa máis antiga e exhaustiva dispoñible sobre os pobos da Coroa de Castela a mediados do século XVIII, proposta polo Real Decreto de Fernando VI do 10 de outubro de 1749. Entre 1750 e 1754 todas as poboacións das "Castillas" foron sometidas a un interrogatorio que consistiu en 40 preguntas: Nome da poboación (un tema); xurisdición (2); extensión e límites (3); tipos de terras (4, 5); árbores (6, 7, 8 e 13); medidas de superficie e capacidade que se usan (9, 10); especies, cantidade e valor das froitas (11, 12, 14 e 16); diezmos e primicias (15); minas, salinas, muíños e outros "artefactos" (17); gando (18, 19 e 20); censo da poboación, con veciños, xornaleiros e pobres de solemnidade (21, 35 e 36), censo dos curas (38) e Conventos (39); casas e outros edificios (22); bens propios de común (23), sisas e arbitrios (24), gastos comúns, como salarios, festas, empedrados, fontes (25), impostos (26 e 27); actividades industriais e comerciais, co valor dos bens ou servizos producidos: tabernas, pousadas, tendas, panaderías, carnicerías, pontes, barcos nos ríos, mercados e feiras (29), hospitais (30), cambistas e mercaderes (31) tendeiros, médicos, cirurxiáns, boticarios, escribáns, arrieiros, etc. (32); albaneis, canteiros, albeites, ferreiros, zapateiros, etc. (33, 34); embarcacións (37); bens enaxenados (28) e rendas propias do Rei (40). As respostas a estas preguntas obtéñense seguindo un proceso previamente regulado [Ministerio de Educación e Cultura].

San Martiño de Pino (Cospeito)

No seguinte enlace do PORTAL DE ARCHIVOS ESPAÑOLES “PARES” podedes descargar o catastro orixinal de San Martiño de Pino:
Descarga do catastro   transcrito do Marqués de Ensenada sobre “San Martiño de Pino”:

Catastro do Marqués de

Ensenada

Actualizado: abril 2023
Mapa da web
BUSCAR: