Caldaloba

Catastro do Marqués de Ensenada

O catastro máis antigo

O catastro do Marqués de Ensenada constitúe a enquisa máis antiga e exhaustiva dispoñible sobre os pobos da Coroa de Castela a mediados do século XVIII, proposta polo Real Decreto de Fernando VI do 10 de outubro de 1749. Entre 1750 e 1754 todas as poboacións das "Castillas" foron sometidas a un interrogatorio que consistiu en 40 preguntas: Nome da poboación (un tema); xurisdición (2); extensión e límites (3); tipos de terras (4, 5); árbores (6, 7, 8 e 13); medidas de superficie e capacidade que se usan (9, 10); especies, cantidade e valor das froitas (11, 12, 14 e 16); diezmos e primicias (15); minas, salinas, muíños e outros "artefactos" (17); gando (18, 19 e 20); censo da poboación, con veciños, xornaleiros e pobres de solemnidade (21, 35 e 36), censo dos curas (38) e Conventos (39); casas e outros edificios (22); bens propios de común (23), sisas e arbitrios (24), gastos comúns, como salarios, festas, empedrados, fontes (25), impostos (26 e 27); actividades industriais e comerciais, co valor dos bens ou servizos producidos: tabernas, pousadas, tendas, panaderías, carnicerías, pontes, barcos nos ríos, mercados e feiras (29), hospitais (30), cambistas e mercaderes (31) tendeiros, médicos, cirurxiáns, boticarios, escribáns, arrieiros, etc. (32); albaneis, canteiros, albeites, ferreiros, zapateiros, etc. (33, 34); embarcacións (37); bens enaxenados (28) e rendas propias do Rei (40). As respostas a estas preguntas obtéñense seguindo un proceso previamente regulado [Ministerio de Educación e Cultura].

San Martiño de Pino (Cospeito)

No seguinte enlace do PORTAL DE ARCHIVOS ESPAÑOLES “PARES” podedes descargar o catastro orixinal de San Martiño de Pino:
Descarga do catastro    transcrito do Marqués de Ensenada sobre “San Martiño de Pino”:
Actualizado: novembro 2023
Mapa da web
BUSCAR:
caldaloba@caldaloba.es
O contido deste sitio web www.caldaloba.es está baixo a licenza Creative Commons Attribution 4.0 International
Licencia Creative Commons
Fontes de Vilaxoán por Jesús Pena se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://www.caldaloba.es.
Caldaloba
Contacto: caldaloba@caldaloba.es

O catastro máis antigo

O catastro do Marqués de Ensenada constitúe a enquisa máis antiga e exhaustiva dispoñible sobre os pobos da Coroa de Castela a mediados do século XVIII, proposta polo Real Decreto de Fernando VI do 10 de outubro de 1749. Entre 1750 e 1754 todas as poboacións das "Castillas" foron sometidas a un interrogatorio que consistiu en 40 preguntas: Nome da poboación (un tema); xurisdición (2); extensión e límites (3); tipos de terras (4, 5); árbores (6, 7, 8 e 13); medidas de superficie e capacidade que se usan (9, 10); especies, cantidade e valor das froitas (11, 12, 14 e 16); diezmos e primicias (15); minas, salinas, muíños e outros "artefactos" (17); gando (18, 19 e 20); censo da poboación, con veciños, xornaleiros e pobres de solemnidade (21, 35 e 36), censo dos curas (38) e Conventos (39); casas e outros edificios (22); bens propios de común (23), sisas e arbitrios (24), gastos comúns, como salarios, festas, empedrados, fontes (25), impostos (26 e 27); actividades industriais e comerciais, co valor dos bens ou servizos producidos: tabernas, pousadas, tendas, panaderías, carnicerías, pontes, barcos nos ríos, mercados e feiras (29), hospitais (30), cambistas e mercaderes (31) tendeiros, médicos, cirurxiáns, boticarios, escribáns, arrieiros, etc. (32); albaneis, canteiros, albeites, ferreiros, zapateiros, etc. (33, 34); embarcacións (37); bens enaxenados (28) e rendas propias do Rei (40). As respostas a estas preguntas obtéñense seguindo un proceso previamente regulado [Ministerio de Educación e Cultura].

San Martiño de Pino (Cospeito)

No seguinte enlace do PORTAL DE ARCHIVOS ESPAÑOLES “PARES” podedes descargar o catastro orixinal de San Martiño de Pino:
Descarga do catastro   transcrito do Marqués de Ensenada sobre “San Martiño de Pino”:

Catastro do Marqués de

Ensenada

Actualizado: novembro 2023
Mapa da web
BUSCAR:
O contido deste sitio web www.caldaloba.es está baixo a licenza Creative Commons Attribution 4.0 International
Licencia Creative Commons
Fontes de Vilaxoán por Jesús Pena se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://www.caldaloba.es.
O contido deste sitio web www.caldaloba.es está baixo a licenza Creative Commons Attribution 4.0 International